Kako deca uče da crtaju?

Možda nikada nećemo naučiti kako se koristi dleto i od drveta prave divni predmeti, ali postoje predmeti za koje svi moraju naučiti kako se koriste. Pre svega to su pribor za jelo i pribor za pisanje. I tu ima razlike, ovladavanje korišćenja kašike iziskuje kratko vežbanje, dok korišćenje pribora za pisanje traje mnogo duže i zahteva vežbanje.

Deca počinju da šaraju na papiru čim nauče da drže bojicu, ali likovi nisu prepoznatljivi sve do treće godine. U ovom ranom dobu crtanje predstavlja odličnu vežbu za kružne pokrete šake, a sa druge strane otvara detetovu svest o tome da može nešto da stvori.

Kada dete prvi put uzme olovku u ruke, ti njegovi crteži se sastoje od krivudavih linija i tačkica.

Prva očigledna promena na crtežu malog deteta jeste izražena tendencija da podiže olovku sa papira. U ovoj fazi to ne utiče bitno na sliku, jer dete još uvek ne crta ništa konkretno Ako ga pitamo šta crta, gledaće u crtež i reći Vam šta bi to moglo da bude, proizvoljno, ali isto tako, na ponovljeno pitanje, možete dobiti različit odgovor.

Bližeći se trećem rođendanu, dete već ima nameru da crta neke stvari, iako su one na njegovom crtežu dosta izobličene.

Sa tri i po godine dete već ume da nacrta velike i male krugove, pravougaone oblike, linije i tačke. Kombinujući ih dobija se oblik koji može na nešto podsećati. A upravo tada, kada postane svesno da ove kombinacije podsećaju na neki objekat ili lik, ono počinje svesno tako i da ih crta.

Sa četiri godine crteži Vašeg deteta postaće mnogo prepoznatljiviji. Ljudskoj figuri će možda još uvek nedostajati detalji kao što su vrat, stopalo, ali osnovni elementi su prisutni i uglavnom na svom mestu.

Dete crta ono što ga zanima. Ako je dobilo novu haljinu, ona će na crtežu biti istaknuta. Takođe deca crtaju ne samo ono što vide, nego ono što oni smatraju da treba tamo da bude.

Crteži dečaka predstavljaju više akcije nego crteži devojčica, koje na svojim crtežima imaju potrebu da figure smeste centralno, ali i da popune pozadinu.

Između pet i sedam godina crteži postaju slikovitiji i često imaju više od jednog motiva.Npr. kuća je smeštena u bašti, avioni lete na nebu, automobili su na ulici. Ipak, crteži su i dalje simboli onoga što dete vidi, a ne realna slika.

PRIBOR ZA RAD

Od velike je važnosti odabrati adekvatan pribor za grafomotorne aktivnosti dece. Pribor može uveliko olakšati deci rad, ali sito tako, ukoliko nije odgovarajući, može ga i otežati.

Maloj deci je dovoljna jedna ili dve boje, barem u početku, a potom dodavati nekoliko. Najbolje je da to budu drvene bojice i to deblje, jer su one pogodnije za držanje, imajući u vidu još uvek nedovoljno spretnu dečiju šaku i prstiće. Savremene bojice su trostrano dizajnirane i tako, već od malih nogu omogućavaju troprsni hvat. Ako znamo kako se brzo zamori dečija ručica, nenavikla na tu vrstu finih pokreta, pravilno držanje olovke omogućava manji utrošak energije prilikom crtanja, a samim tim i dužu aktivnost.

Kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta, koja već duže vreme koriste pribor za crtanje, fina motorika šake je mnogo bolja, pokreti su precizniji, izdržljivost veća. Ideje za crtanje su mnogo naprednije, crteži maštovitiji, što ujedno podrazumeva i sofisticiraniji izbor pribora za crtanje. Ali i u ovom slučaju je veoma važno voditi računa da taj pribor bude adekvatan. To podrazumeva anatomski oblik olovke-boje, da mina ili boja bude mekana, da ostavlja dovoljno jak trag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *