O nama

Udruženje za podršku razvoja dece i omladine „ANA“ je registrovano u aprilu 2013.godine, u Beogradu, na opštini Stari grad. Osnovano je sa ciljem i željom da pomognemo roditeljima i deci s poteškoćama u razvoju, direktno im prenoseći stečena znanja i iskustva naših stručnjaka, kao i organizovanje edukacija roditelja i stručnjaka putem raznih projekata, konferencija, savetovanja, tribina, radionica… Osnivači i članovi Udruženja „ANA“ su profesori, logopedi, lekari, ekonomisti, pravnici, politikolozi, elektroinženjeri, studenti…, okupljeni sa zajedničkim ciljem da se aktivnim delovanjem utiče i pomogne dostizanje maksimalnog potencijala razvoja svakog pojedinog deteta.

NAŠI CILJEVI:

1. Jedan od glavnih ciljeva Udruženja „ANA“ je formiranje stručnog tima sastavljenog od stručnjaka iz različitih oblasti: logopeda, psihologa, fizijatara, fizioterapeuta, defektologa, koji bi pružali stručnu pomoć i podršku, kroz dijagnostiku i terapiju sa decom i omladinom, koja su od pedškolskog do srednješkolskog uzrasta.

Obuhvaćena su deca sa poteškoćama:

 • ADHD – deficit pažnje / hiperaktivno ponašanje
 • AS (autistični spektar)
 • Razvojne disfazije
 • Dislalije
 • Disleksije
 • Disgrafije
 • Diskalkulije
 • Poremećaj senzorne integracije
 • Teškoće u učenju
 • Mucanje

2. Edukacije

Smatramo da je, u današnje vreme, veoma važno pratiti sva savremena dostignuća iz oblasti kojom se bavimo, u cilju pružanja što kvalitetnije pomoći deci i omladini sa poteškoćama u razvoju.

3. Ciljevi Udruženja „ANA“ – izvod iz Statuta:

 1. Pružanje psihosocijalne i edukativne podrške i pomoći u razvoju dece i omladine, i s tim u vezi formiranje stručnog tima za savetodavni rad (socijalni radnik, pravnik, psiholog, logoped, fizioterapeut, i dr.);
 2. Podrška u ostvarivanju prava dece i omladine s teškoćama u razvoju;
 3. Angažovanje domaćih i stranih stručnjaka za edukaciju i terapeutski rad s decom i omladinom s teškoćama u razvoju (logoped, fizioterapeut, defektolog, lekar, psiholog, kineziolog, muzikoterapeut, i dr.);
 4. Organizovanje stručnih skupova vezanih za problematiku dece i omladine s teškoćama u razvoju;
 5. Organizovanje edukacije stručnjaka različitih profila iz pojedinih oblasti značajnih za decu i omladinu s teškoćama u razvoju (logoped, fizioterapeut, defektolog, lekar, psiholog, kineziolog, muzikoterapeut, vaspitač, nastavnik, i dr.), kao i roditelja, a radi poboljšanja kvaliteta rada s njima;
 6. Naučno-istraživačke aktivnosti o poblematici dece i omladine s teškoćama u razvoju;
 7. Izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje delatnosti;
 8. Organizovanje društvene, kulturne, zabavne, sportske i rekreativne aktivnosti za decu i omladinu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje i druge zainteresovane građane;
 9. Organizovanje grupnih izleta i kampova za decu i omladinu radi podsticanja druženja i boravka u prirodi dece, roditelja i drugih zainteresovanih građana;
 10. Organizovanje radionica, igraonica i pomoć u učenju za decu i omladinu, sa i bez teškoća u razvoju;
 11. Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u Republici Srbiji i inostranstvu;
 12. Informisanje javnosti o planiranim i preduzetim aktivnostima radi ostvarivanja ciljeva i delatnosti Udruženja.

NAŠ TIM:

 • SNEŽANA VELAGIĆ PERIŠIĆ, Predsednica

TIM LOGOPEDA:

 • JELENA ŽIVKOVIĆ ANĐELKOVIĆ, diplomirani logoped
 • ​ANA RELJIĆ, diplomirani logoped i licencirani floortime terapeut za LEVEL 2 (licenca broj 06005)
 • Naše Udruženje „ANA“ ima permanentnu i intenzivnu saradnju sa logopedskim kabinetom LOGOPOLIS MILICAVAKIĆ DOO
 • STRUČNJACI – KONSULTANTI različitih struka

PRIJATELJI UDRUŽENJA ANA: