Logomotorika

Kako poboljšati motorne veštine govornog aparata?

Činjenica je da ima sve više dece sa odstupanjem u izgovoru glasova. Brojni su razlozi koji do toga dovode. Ovde će biti reči o tome kako Vi, kao roditelj možete pomoći u poboljšanju funkcije govornih organa.

Cilj ovih aktivnosti je povećanje i poboljšanje preciznosti govornih organa kao što su: donja vilica, usne, jezik. Uspešnost ovih vežbi će biti bolja ukoliko se one rade češće ( npr. Svakoga dana po dva puta ). Podrazumeva se da količina vežbi zavisi od mogućnosti deteta. Način na koji se vežbe izvode je presudan – vežbe moraju biti u formi igre, jer jedino tako možete zadržati detetovu pažnju i istrajnost. Vežbe radite zajedno sa detetom, na način da Vi počnete i predstavite mu pokret koji želite da uradi i dete.

DONJA VILICA

 • imitirajte grickanje i griženje: „kako to radi lav, zec, pas, nilski konj?“
 • pomerajte donju vilicu desno-levo i napred-nazad: „kako brada šeta?“

USNE

 • skupiti usne – kao za glas „O“ ili „U“
 • kako se smejemo – razvučemo usne u osmeh
 • kako se ljutimo – isturimo usne put napred
 • kako dajemo poljubac

POVEĆANJE PRITISKA U USTIMA

 • kako pijemo na slamčicu
 • kako duva vetar
 • kako duvamo balone od sapunice
 • kako sviramo trubu

JEZIK

 • isplaziti jezik i praviti pokrete kao kada ližemo sladoled
 • pomerati jezik od jednog do drugog ugla usana ( „kako jezik kaže NE?“)
 • staviti na tanjirić sitne komadiće hrane i „pecati ih“ jezikom
 • pomerati jezik na gore ( „dodirni nos“) i na dole („dodirni bradu“)
 • konjski kas ( „kako se čuje kada konj trči?“)
 • oblizivanje usana
 • coktanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *