Održan prvi seminar/trening u Srbiji za primenu BAYLEY SCALES

Udruženje za podršku razvoja dece i omladine „ANA“,  Beograd, Gospodar-Jovanova 11, www.udruzenjeana.org.rs

u saradnji sa LOGOPOLIS MILICA VAKIĆ doo, Beograd, Vojvode Stepe 36, www.logopolis.rs

organizovali su  PRVI SEMINAR-TRENING U SRBIJI ZA PRIMENU BAYLEY SCALES III

u Beogradu, 31. oktobar i 1. novembar 2014.godine

Mesto održavanja: Beograd, ul. Južni bulevar br. 20


O SEMINARU-TRENINGU   “Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition (Bayley-III)”:

Tokom dvodnevnog treninga za Bayley III, učesnici su upoznati sa mačinom vršenja procene  i bodovanja rezultata dobijenih primenom Bayley III skale. Takođe, učesnici su imali priliku da slušaju, gledaju, diskutuju i boduju primere prezentovane putem video prikaza. Bayley Scales III je instrument za procenu kognitivnog razvoja, razvoja komunikativnih i govorno-jezičkih sposobnosti, motornih funkcija, socio-emocionalnog statusa deteta, ponašanja i adaptivnih odgovora deteta na stimulaciju. Bayley Scales III je namenjena za procenu razvoja dece uzrasta od 0 do 42 meseca. Značaj ove skale je mogućnost kvantifikacije pet oblasti detetovog razvoja, planiranja tretmana, kao i za praćenje napredovanja deteta.

Seminar-trening je držala BETTY HUTCHON. Betty Hutchon je preko 15 godina licencirani internacionalni trener za primenu Bayley Scales III. Ona je i:  konsultant i neurorazvojni terapeut pri University College Hospital London, predavač na Child Developmental Institute of Child Health University College London i glavni pedijatrijski terapeut Royal Free Hospital London.

Namenjeno: STRUČNJACIMA: lekarima, logopedima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioteraperutima i ostalim stručnjacima.

Organizator seminara-treninga: Udruženje “ANA” Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *