Udruženje “ANA”

Naš tim

  • SNEŽANA VELAGIĆ PERIŠIĆ, Predsednica

TIM LOGOPEDA:

  • JELENA ŽIVKOVIĆ ANĐELKOVIĆ, diplomirani logoped
  • ​ANA RELJIĆ, diplomirani logoped i licencirani floortime terapeut za LEVEL 2 (licenca broj 06005)

Naše Udruženje „ANA“ ima permanentnu i intenzivnu saradnju sa logopedskim kabinetom LOGOPOLIS MILICAVAKIĆ DOO i STRUČNJACIMA – KONSULTANTIMA različitih struka

Ciljevi

Jedan od glavnih ciljeva Udruženja „ANA“ je formiranje stručnog tima sastavljenog od stručnjaka iz različitih oblasti: logopeda, psihologa, fizijatara, fizioterapeuta, defektologa, koji bi pružali stručnu pomoć i podršku, kroz dijagnostiku i terapiju sa decom i omladinom, koja su od predškolskog do srednješkolskog uzrasta.

Edukacije

Smatramo da je, u današnje vreme, veoma važno pratiti sva savremena dostignuća iz oblasti kojom se bavimo, u cilju pružanja što kvalitetnije pomoći deci i omladini sa poteškoćama u razvoju.

Detaljnije>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *